Skydda betongen med betongimpregnering

Hydrofobering är ett annat ord för betongimpregnering, något som är mer eller mindre nödvändigt för att skydda byggnader och betongkonstruktioner mot skador som har förorsakats av fuktangrepp.

Fördelar med betongimpregnering av dessa konstruktioner är att de inte släpper fin fukt. Däremot görs skyddet enligt en sådan metod att det fortfarande är ånggenomsläppligt, det vill säga att det släpper igenom ånga, som behöver transporteras in och ut ur konstruktionen.

Genomförande av hydrofobering

Enligt Color Off, som arbetar med just betongimpregnering, fasadtvätt och klottersanering, är en av de viktigaste åtgärderna att först tvätta rent ytan som ska impregneras. Därefter sprutas impregneringsmedlet på betongen som sedan tillåts ligga på ett tag för att materialet ska kunna suga åt sig av skyddet.

När impregneringen har fått vila ett tag spolas så ytan av ännu en gång innan arbetet kan anses vara klart.