Krossning och siktning

Krossning och siktning är två verksamheter som vi själva inte har, därav kan dessa tjänster hyras in vid behov. Kollegor i branschen är alltid viktiga, och att nämna dem vid namn är lika viktigt. Miljöpress i Nossebro är ett av dessa.

Med sin Doppelstadt-maskin för krossning är de allt som oftast redo att ta hand om rivningsvirke, gammalt byggmaterial och övrigt avfall. Genom sin kross minskar de effektivt volymen avfall, vilket kostar pengar vid deponi.

Förutom krossning arbetar de även med siktning av materialet. Genom att särskilja olika material åt kan materialet miljöåverkan minskas så långt det är möjligt, och mängden avfall som går till återvinning kan ökas.