Man bör anlita en takläggare va?

Det finns många olika företag och aktörer som arbetar med takläggning i Jönköping. Benämningen takläggare är ett samlingsord för personer som arbetar med tak och har specialiserat sig på allt arbete som har med tak att göra. En takläggare kan också kallas för takmontör, oavsett vilken benämning man väljer att använda så brukar en takläggare och en takmontör arbeta med precis samma arbetsuppgifter.

En duktig takläggare i Jönköping är en person som kan arbeta med tak som är gjort av olika typer av material. Idag finns det många olika material som kan användas för att bygga ett tak och när man arbetar som takläggare är det en värdefull egenskap att kunna hantera olika material. Exempel på material som ett tag kan vara gjort av är tegelplattor, plåt, papp eller trä. Takplattor är det absolut vanligaste materialet för ett tag och en takläggare i Jönköping arbetar ofta med att exempelvis byta ut takplattor eller att tvätta takplattor som har samlat på sig smuts eller mossbildning. Om taket är gjort av plåt är det vanligt att man då och då byter ut hela plåttaket eftersom det kan slitas med tiden och då är det helt enkelt dags att byta ut taket för att slippa problem i framtiden. Papptak är det material som är i särklass billigast när det gäller tak. Takläggare i Jönköping kan hjälpa till att lägga ett papptak men det är även någonting som man kan göra själv. Om man väljer att göra det själv kan det ändå vara värt att rådgöra med en takläggare så att man inte gör något fel.

Priser för takläggare i Jönköping

Priser för att hyra en takmontör eller takläggare i Jönköping varierar. Men ett riktpris för att anlita en takläggare i Jönköping är ungeför 4-700kr i timmen. Det beror på vilken firma man väljer och hur omfattande arbetet är. Det finns takläggare i Jönköping som arbetar mot ett fast pris. Det innebär att man kommer överens om ett pris innan arbetet påbörjas och man vet hur mycket det kommer att kosta. Många kunder vill ha ett fast pris för takarbete eller takrenovering eftersom det skapar en säkerhet då man vet hur mycket priset ska bli. Vid fastpris arbeten är det viktigt att man bestämmer innan vad som ska ingå i priset. Exempelvis om det bara är arbetskostnaden som ska ingå eller om även materialet för arbetet ska ingå.

Som tidigare nämnt så finns det många som arbetar som takläggare i Jönköping. För att utbilda sig till takläggare är det vanligt att man går en praktisk linje på gymnasiet där man redan under gymnasietiden får lära sig att arbeta med tak och takläggning. Efter att man har gått ut gymnasiet så krävs det att man gör ett antal lärlingstimmar på en firma som arbetar med takläggning. Det är först efter avklarade lärlingstimmar som man blir en certifierad takläggare. En takmontör eller takläggare som arbetar i Jönköpingsområdet tjänar ungefär 25 000 kr i månaden. Lönen kan variera beroende på vilken takläggningsfirma man arbetar på samt hur mycket erfarenhet man har inom branschen.