Sibirisk lärk som snickerivirke

Sibirisk lär är ett träslag som ofta används för byggnationer av trädäck och altaner. Träslaget innehåller inte några tillsatser och är mycket lätt att arbeta med. Det som gör det bra just för byggarbete är att lärken blir självimpregnerad av naturens vätskor. Vätskorna bidrar till att lärken ungefär är lika bra impregnerad som kemiskt impregnerat trä.

Den sibiriska lärken är väldigt bra mot röta då lärken är bestående av kärnved som bidrar till att materialet är motståndskraftigt i ett fuktigt klimat. Det vill säga att lärken suger inte åt sig så mycket fukt. Eftersom att kärnandelen är stor i träslaget i förhållande till många andra typer av träd. Att träslaget är så beständigt mot röta beror mycket på att kärnan i sibirisk lärk innehåller mycket garvsyra och kåda. Kombinationen av garvsyra och kåda blir ett mycket bra skydd mot röta.

Materialet

Som tidigare nämnt är det vanligt att man använder materialet sibirisk lärk till att bygga trädäck, altaner och terrass. Det går att bygga utomhusplatser med obehandlad lärk just eftersom det i sig självt är så bra mot fukt och röta. Obehandlad sibirisk lärk får även en vacker silvergrå nyans när det har legat ute ett tag och utsatts för fukt.

trädet sibirisk lärk kan växa upp till ungefär 40 meter

Sibirisk lärk går väldigt bra att förvara utomhus. Man bör täcka över lärken med någon typ av presenning och se till så det finns någon ventilation under presenningen. För att i största mån förhindra mögelbildning. Det kan hända att lärken spricker när den torkar. Sprickorna uppstår vanligast i sidorna av lärken. Det är lätt att ta bort sprickorna genom att såga av sidorna innan man använder träet. Eftersom sprickor i kanterna är så pass vanligt med sibirisk lärk så brukar materialet vara sågat i övermån. För att tillgodogöra för kunden när denne behöver såga av lite på kanterna.

Upp till 40 meter!

Själva trädet sibirisk lärk kan växa upp till ungefär 40 meter om trädet får lov att växa helt fritt. Träslaget är också ett relativt brett träslag och diametern på stammen kan bli omkring 80 centimeter. Trädet ser ut ungefär som en tall. Barren på sibirisk lärk blir ungefär tre till fyra centimeter långa och brukar ha en rundad spets. Som namnet antyder så kommer sibirisk lärk ursprungligen ifrån Sibirien. Den sibiriska lärken är annorlunda, till skillnad från furu och granar, på det viset att den sibiriska lärken barrar på hösten.

Den enda nackdelen med sibirisk lärk är att det kan bli väldigt tungt då det växer långsamt i ett klimat som gör att det får en tung karaktär. Det kan således vara lite tungt att bära runt på lärken på en arbetsplats. Men den höga densiteten bidrar till en mycket bra styrka i materialet och lärken har en hård yta.

För att sammanfatta träslaget sibirisk lärk kan man säga att träslaget har en mycket stor kärna som i sin tur består av kåda och garvsyra. Det är kådan och garvsyran som bidrar till att träslaget är mycket beständigt mot röta samt motståndskraftigt mot fukt överlag. Sibirisk lärk används ofta för att bygga terrasser, altaner och andra typer av uteplatser.