Vad finns det för batterier?

Batterier av olika slag spelar stor roll i vår vardag och det är nästan varje dag som man faktiskt utnyttjar ett batteri på ett eller annat sätt. Batterier bidrar till strömförsörjning och nästan all elektronisk utrustning drivs av ett batteri således finns det olika batterier beroende på vad för typ av elektronisk utrustning som ska strömförsörjas.

Vad det finns för batterier kan man förenkla och säga laddningsbara och engångsbatterier. Engångsbatterier eller primärceller som de också kan kallas fungerar på sätt att de omvandlar energin vid en kemisk reaktion till elektrisk energi som pågår tills all energi är förbrukad. Uppladdningsbara batterier eller sekundärceller som de också kan kallas fungerar på samma sätt men de kan även gå i motsatt riktning och på så sätt återfå energin.

En fördelning av batterityperna primär- och sekundärceller svarar dock inte på frågan; vad finns det för batterier? För att kunna svara på det så måste man dela upp dessa två typer i de olika former de förekommer i. Primärceller kan finnas baserade på brunsten, litium, zink-luft, kvicksilveroxid, silveroxid, nickel oxhydroxid samt alkaliska engångsbatterier. Uppladdningsbara batterier finns i litium jon, litium polymer, blyoxid, nickel metallhybrid och nickel kadmium.

Man kan utöver detta även dela in batterier även som galvaniska celler och det förekommer även elektrostatisk lagring samt bränsleceller. Tekniken inom batterier utvecklas ständigt och forskare försöker ständigt komma på ett enkelt och miljövänligt sätt att kunna leverera batterier som håller så länge som möjligt. Dagens batterier är mer miljövänliga än tidigare varianter men det är fortfarande viktigt att man sorterar batterier som avfall enligt kommunens bestämmelser.

De vanligaste batterier som finns och som vi dagligen använder oss utav är till de elektroniska produkterna så som bilen, mobiltelefonen, datorn, diskmaskinen eller fjärrkontrollen till TV.

Uppladdningsbara batterier finns i litium jon, litium polymer, blyoxid, nickel metallhybrid och nickel kadmium

Vilka batterier du än behöver så finns Södermalms Trädgårdsmaskiner där för dig. De finns i Stockholm och på deras sida om batterier kan du hitta mer information.

Av alla de batterier som finns så bör samtliga förvaras svalt och torrt utan att de exponeras för solljus. Detta leder till en längre livslängd på batterierna och vissa batterier kan ha samma kapacitet många år efter dem tillverkats ifall de förvarats på rätt sätt. Batterier har vanligtvis ett bäst före datum som är satt ett visst antal år efter tillverkningsdatumet. Detta datum är dock enbart en riktlinje och anger inte batteriets riktiga livslängd. Behandlar man batterierna på rätt sätt i bra utrymmen utan att de skadas av fukt och liknande så kan de hålla mycket längre. Genom att även förvara i kyligare omständigheter så förlängs självurladdningsprocessen och kapaciteten kvarstår.

Den typ av batteri som används vanligen och är främst miljövänlig är den engångsbatteri som är tillverkad av brunsten. Nackdelen med just denna typ av batteri är att den endast håller i runt 10 timmar medan andra batterier kan hålla väldigt mycket mer. Således används inte denna typ allt för ofta och många väljer istället att använda sig av batterier som litiumbatteriet. Kvicksilverbatteriet var en typ av batteri som var väldigt vanligt förr i tiden men som man besluta att den inte längre får tillverkas. Den var väldigt bra på sätt att den höll väldigt länge men de negativa miljöeffekterna var för stora för att låta batteritypen fortsätta tillverkas.